PDP Home MAJ - PDP Creative Media Conference


October 10th 13th
Novi Sad, Serbia

pdpXI

Open Call!

Tema ovogodišnjeg izdanja PDP konferencije pod nazivom “Apsorpcija” ističe činjenicu da sve što percipiramo, gledamo, slušamo, konzumiramo, svi tokovi i dešavanja kojima smo izloženi, sva životna iskustva kroz koja prolazimo i kao pojedinci i kao deo društva se u nekom trenutku reflektuje kroz naš rad. Sve što do nas dolazi spolja utiče na ono šta kao autori stvaramo ili tako što direktno postane deo našeg autorskog narativa ili tako što nas inspiriše i podstiče na reakciju. Nekada je ta reakcija svesna, a nekada podsvest radi za nas.

Učesnici konferencije će pored predstavljanja svog autorskog opusa, predstaviti i šta je to što na njih najviše utiče ili je uticalo u počecima umetničke karijere, šta ih je oblikovalo kao autore i koji se uticaji ogledaju u njihovom stvaralaštvu. Kroz panel diskusije postaviće se pitanja konzumacije sadržaja i njegov uticaj na razvoj pojedinca.

Drugi aspekt ove teme je interpretacija procesa kao potpune prožetosti svime onim što nas okružuje i šta konzumiramo. Bivanjem u sadržaju koji konzumiramo u nama pokreće nesvesne, automatske procese analize, inspiracije, reakcije što nas dovodi do jednog stanja, toka, u kom nas sadržaj koji konzumiramo (ili stvaramo) vodi ka kreiranju nečega novog, ka razvoju sebe, svoje veštine i razumevanja određene teme.

Tema “Apsorpcija” ne daje odgovor na pitanje kakav, čiji, koju količinu sadržaja i putem kojih kanala pojedinac treba da konzumira, već otvara niz pitanja koja će mu pomoći da sam dođe do zaključaka koji će ga podstaći da preispita svoje navike koje na svesnom ili nesvesnom nivou utiču na njihov razvoj i procese koje stvaraju i u kojima učestvuju.

Dugme dole vodi ka Google Formularu, na primer.

Apply now!

BIJELO DUGME

Lorem Ipsum
Tvrd je orah voćka čudnovata!

Mae is a two-day design and development conference by Pixudio, bringing together designers and makers from around the globe. Learning from transformative thinkers and connecting with like-minded innovators.

Poster Design
Photography

A look back at 2018.

Wanna get the latest info?

Join our mailing list!

NO SPAM, WE SWEAR!